บริษัทสยาม อยู่กับคนไทยทุกแห่งหนและพร้อมเสมอที่จะรับใช้คนไทยด้วยใจจริง

บริษัทสยาม อยู่กับคนไทยทุกแห่งหนและพร้อมเสมอที่จะรับใช้คนไทยด้วยใจจริง

บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดธุรกิจในปี 1989 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ LOS ANGELES เป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรกในสหรัฐฯ ที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล ภายใต้กฎของ IATA และสหภาพพานิชย์นาวีสหรัฐ FEDERAL MARITIME COMMISIONER บริษัทสยามฯตระหนักดีกว่านักศึกษาและชุมชนชาวไทยไม่มีความรู้และความเข้าใจระเบียบข้อบังคับและหลักปฏิบัติทั่วๆไป ซึ่งอาจจะถูกใช้สิทธิการนำเข้าอันชอบธรรมของท่านมาใช้ในทางที่ผิด บริษัทสยาม จึงได้ทำ WEBSITE ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนที่ต้องการส่งพัสดุสินค้าหรือของใช้ส่วนตัว ได้รับรู้กิจกรรมการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการนำของจากสหรัฐฯเข้าสู่ประเทศไทย

Siam International Freight Lines
1210 B KONA DRIVE, COMPTON , CA 90220
Tel: (310) 338-1284, Fax : (310) 338-1475, Toll Free: (866) 338-1284
EMAIL: siamint@aol.com
www.siaminternational.com

Siam Inter Freight Co., Ltd. (Thailand Office)
3360/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110
โทร : +66-2-249-9001 ต่อ 62 หรือ 24
EMAIL : siam@siaminterfreight.com
https://www.siaminterfreight.com

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ในประเทศอเมริกา

Siam International Freight Lines
1207 1210 B KONA DRIVE, COMPTON , CA 90220
Tel: (310) 338-1284 Fax : (310) 338-1475, Toll Free: (866) 338-1284
EMAIL: siamint@aol.com

สาขาในกรุงเทพ

Siam Inter Freight Co., Ltd.
3360/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110
โทร : +66-2-249-9001 ต่อ 62 หรือ 24,
EMAIL : siam@siaminterfreight.com